Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Το μαθηματικό διδασκαλείο είναι ένα δημιούργημα που εστιάζει αποκλειστικά στα Μαθηματικά. Βασίζεται στη μακρόχρονη και ουσιαστική εμπειρία μας στη διδασκαλία, στην ποιοτική εμβάθυνση στο διδακτικό αντικείμενο, στο ήθος και την υπευθυνότητα, στην επαγγελματική συνέπεια για την αρτιότερη κατάρτιση του μαθητή.

 

Στόχος του μαθηματικού διδασκαλείου είναι να αποκτήσει ο μαθητής όλα τα απαραίτητα εφόδια για το απαιτητικό μάθημα των Μαθηματικών σε κάθε τάξη, με σκοπό την επιτυχία στις εξετάσεις και την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

 

Το μαθηματικό διδασκαλείο επενδύει στην ουσιαστική σχέση ανάμεσα στον καθηγητή και το μαθητή και την άμεση συνεργασία με τους γονείς. Μέσα από τη σωστή αξιοποίηση των ωρών διδασκαλίας στοχεύει στο να βοηθήσει τους μαθητές να οριοθετήσουν τους στόχους τους, να δουλέψουν με θετική διάθεση και συστηματικότητα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και να επιτύχουν όσα οι ίδιοι επιθυμούν.

 

Δημήτρης Κοντακιώτης

 

Μαθηματικός